Templomunkat 1928-ban alakították ki egy használaton kívüli magtár épületből. A cél egy iskolakápolna építése volt, a kornak és az igényeknek megfelelően: egy tanterem, amelyet kinyitható ajtókkal, egy szentéllyel megtoldhatnak. Mögötte egy szerény lakást is leválasztottak. 1928. december 2-án a Miskolci Görögkatolikus Apostoli Exarchátus apostoli kormányzója, Papp Antal. c. érsek úr kérésére az akkori miskolci parókus, Schirilla Szólón szentelte föl. A kápolnát a II. világháború végéig így is használták. Ebben az időben állandó parókusa még nincs az egyházközségnek, de az itt dolgozó és a rövid ideig itt lakó papok – hitoktató, hittanfelügyelő, h. lelkész – gondját viselik a szikszói iskolának és a szikszói híveknek.
A háború utáni években az újjáépítés és az élet normalizálása volt a legnagyobb munka. A kápolna berendezését újra össze kellett szedni, mert szinte semmi nem maradt az elvonuló seregek pusztítása miatt: oltárkészítés maradékokból, oltárkép az érsek úr kápolnájából, anyakönyvek újraírása, terítő, miseruha, iskolai felszerelések beszerzése. Mire azonban rendeződött minden, állami parancsra bezárták az iskolát, s kápolna épületét kellett megmenteni az elvételtől. Az iskolák államosítása után már csak istentiszteletek voltak az épületben. 1948-tól lett állandó parókusa az egyházközségnek, s ez meg is látszott az épület szépülésén. Padok és lobogók készültek, új képek díszítették a falakat, sőt két nagyméretű Alapkép is készült, egy ikonosztáz későbbi lehetőségét megteremtve. Korszerűsödött a fűtés, és az asszonyok gyűjtéséből új terítők, miseruhák, liturgikus felszerelési tárgyak készültek.
A kápolna mai legjellegzetesebb részét, a 38 képes ikonosztázt Pásztor Miklós miskolci festőművész festette 1978-79-ben. Az épületet legutóbb 1999-ben renoválták. A beázásokat megszüntették, belülről újrafestették, s a falakra az Áthosz-hegyen lévő Sztavronikita Monostor XV. század végi freskóinak másolata került 14 ikonképen. Az ünnepi ikonok eredetijét Krétai Theofánész festette.
2000-ben Betlehemből kaptunk olajfából faragott betlehemet. 1999 óta a régi kis lobogók helyett két új kis fehér, 2004 óta pedig két zöld és két új fehér lobogó is díszíti templomunkat. 2004-ben elkészült Mazúr József szikszói fafaragó mester gyönyörű körmeneti keresztje, melyet nemcsak az itthoni körmeneteinken, szenteléseinken, hanem máriapócsi zarándoklatainkon is használunk. 2005 decemberében, a Máriapócsi Kegykép harmadik könnyezésének 100. évfordulójára templomunkban is elhelyeztük a felújított Kegykép másolatát.