Az egyházközség munkáját különböző területeken egy civil alapítvány is segíti. Az Abaúj Kapuja Alapítvány támogatja a közösségi tereink gazdagítását, közösségi programjaink megrendezését, különböző szándékainkat, kiváltképpen pedig mostani legnagyobb munkánkat,a templomépítést. Így, aki az Abaúj Kapuja Alapítványt adományaival támogatja, az az itt élő embereket és jószándékú terveiket támogatja.

Alapítványunk tagjai:

Alapító: Leskó János

Elnök: Moldván Tibor parókus

A kuratórium további tagjai: Zimonyi Tamásné, Szarkáné Huszka Krisztina, Kulyassa József, Mokrai Attila

Segítőink: Leskó Miklósné, Leskó Jánosné