• Béres Gábor lelkész-elnök
  • Farkas Sándor számvizsgáló
  • Győrffi György számvizsgáló
  • Koscsó Ernő
  • Krajnyák István
  • Leskó János elnökhelyettes
  • Leskó Miklós pénztáros
  • Leskó Miklósné pénztáros helyettes
  • Mokrai Zoltánné
  • Obbágy Tibor gondnok helyettes
  • Sándor László gondnok
  • Szarkáné Huszka Krisztina jegyző
  • Varga János