A Szikszói Görög Katolikus Egyházközség parókiájának külső felújítása és energetikai korszerűsítése

„A Szikszói Görög Katolikus Egyházközség parókiájának külső felújítása és energetikai korszerűsítése”

VP- 6-7.2.1-7.4.1.1-16 – 1778437720

2017. Július 14.

A szikszói Görög Katolikus Parókia az Abaúj Kapuja Alapítvánnyal, mint konzorciumi partnerrel együttműködve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásából finanszírozott, a Vidékfejlesztési Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „A szikszói Görög Katolikus Egyházközség parókiájának külső felújítása és energetikai korszerűsítése” megnevezésű, 1778437720 azonosító számú pályázatát a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató 2017. júliusában pozitív döntésben részesítette, mellyel részére 29 358 397 Ft összegű, 95 %-os mértékű támogatást ítélt meg.

A projekt célja környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek – utólagos homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napelemes, napkollektor rendszer kialakítása – telepítése energiahatékonyság és energiatakarékosság céljából a Szikszói Görög Katolikus Egyházközség parókia épületében, valamint az épület külső rekonstrukciója:

– Szikszó, Katona József utca 11. Hrsz: 2340

A fejlesztés során a Parókia épületben a külső homlokzati falak utólagos hőszigetelése, födém hőszigetelése, nyílászárók cseréje, 4,6 kwpA csatlakozási teljesítményű, hálózatba tápláló napelemes rendszer kialakítása, a melegvíz ellátás részbeni biztosítására napkollektor telepítése akadálymentesítés (mosdó, parkoló), használati térelemek elhelyezése, parkosítás, látvány térelemek elhelyezése, beépített öntözőrendszer, esőelvezető rendszer kialakítása fog megvalósulni.

Az egyházközség beruházási partnerével együttműködve a környezettudatosság szem előtt tartása és az alapítványnak is helyt adó épület működési költségeinek csökkenése érdekében döntött a tervezett fejlesztés megvalósítása mellett, mellyel az alábbi eredmények érhetőek el:

– Üvegházhatású gázok /CO2/ kibocsájtásának csökkenése: 4,84 t/év

– Megtakarított villamos energia becsült értéke: 45 390 KWh/év

– Megtakarított vízfogyasztás: 72 m3/év.

A korszerűsítés megvalósítása után környezetvédelmi eredmények jelentkeznek, hatékony energiafelhasználás valósul meg és az üzemeltetési költségek jelentős mértékben csökkennek. Az épület karakteresebb megjelenésével Szikszó településképe vonzóbbá válik.

A fejlesztés várható befejezése: 2018.11.30.

NEAO-KP-1-2023/2-000628-VAL-MOD/002

EKCP-KP-1-2023/3-000045

Házasság hete 2023 – Szeretetbe kapaszkodva

A jó házasság tízparancsolata

1) Isten azt mondta, hogy „legyen megbecsült a házasság”, tehát maradjatok hűségesek egymáshoz. Mindenki másról lemondva házastársad legyen az első helyen – nem az édesanyád, nem az édesapád, nem a fiad vagy a lányod. A házastársad az életre szóló társad.

2) Ne feledjétek, hogy „ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik” (1Korinthus 3:16). Ne tegyétek tönkre az egészségeteket mértéktelen evéssel, dohányzással, alkohollal, kábítószer-fogyasztással, így remélhetőleg hosszú, egészséges életetek lehet szeretteitek körében.

3) Soha ne engedjétek, hogy munkátok vagy hobbitok elidegenítsen a családotoktól. „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsoltárok 127:3), és a legértékesebb ajándék, amit te nekik adhatsz, az időd.

4) Ne felejtsétek el, hogy a tisztaság erény.

5) Készségesen osszátok meg földi javaitokat egymással! Ne kényszerítsétek egymást alamizsnáért könyörgő koldus szerepébe.

6) Ne felejtsétek egymásnak mondani: „Szeretlek!” Ha tudjátok is egymásról, hogy szerelmetek állhatatos, akkor is jólesik újra és újra hallani ezt a szót.

7) Ne felejtsétek, hogy a házastárs elismerése többet ér, mint száz idegen csodáló pillantása.

8) Őrizzétek otthonotok békéjét és rendjét, mert így boldog időskorotok lehet.

9) Mindig bocsássatok meg nagylelkűen, hiszen közülünk kinek ne lenne szüksége bocsánatra? „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efezus 4:32).

10) Tiszteljétek Istent, így a gyermekeitek sokkal nagyobb valószínűséggel fognak titeket tisztelni, ha felnőnek (ld. Példabeszédek 22:6).

Forrás: 777blog.hu

© 2024 Szikszói Görögkatolikus Parókia

Theme by Anders NorenUp ↑