2019. december 15.

Karácsony=egyszerűség

A megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a pogány népek.”
Mert ez a roppant hatalmas erő ilyen gyöngeségben mutatkozik meg. Mert az Isten, azoknak az Istene, akik látszólag az utolsó helyen, az utolsók között állnak. Mennyire tévesen tudunk mindannyian az Istenről nyilatkozni, vagy tapasztalatokat szerezni. Mert az Isten annyira más. Nem attól függ az Isten léte, van-e siker, egészség, jólét. Az Isten mindentől függetlenül létezik. Nem feltétlenül biztos, hogy amit kérek teljesül. Bocsánat, inkább úgy fogalmaznék: Nem biztos, hogy úgy teljesül, ahogy én elvárom. Mert az Isten annyira más.
Ugyan ki gondolta volna, hogy a „nagy fordulat gyújtópontjában” egy BÖLCSŐ ÁLL MAJD? Ezt az ember „ép ésszel” ki nem gondolhatta. Nem nagy dolgokban szüli újra Isten a világot, a mi kis életünket, hanem kicsikben, hogy jobban befogadhassuk őt.
A karácsony egy nagy MEGDÖBBENÉS minden ember számára, nem a hatalmas dolgokban kell találkozni az Istennel, hanem a hétköznapi apróságokban. Az Isten a könnyű találkozást akarja, nem rejtegeti magát előlünk. Egy dolgunk van nyitott szemmel járni az Isten, a világ, és az emberek felé, különösen ilyenkor, karácsony közeledtével.
A legegyszerűbb dolgok, melyek neked igazi örömet okoznak, ott vannak melletted, csak észre kell venned. Így, ezekben kell keresned és megtalálnod a karácsony egyszerűségének és szépségének titkát.