Az egyházközség munkáját különböző területeken egy civil alapítvány is segíti. Az Abaúj Kapuja Alapítvány támogatja a közösségi tereink gazdagítását, közösségi programjaink megrendezését, különböző szándékainkat, kiváltképpen pedig mostani legnagyobb munkánkat,a templomépítést. Így, aki az Abaúj Kapuja Alapítványt adományaival támogatja, az az itt élő embereket és jószándékú terveiket támogatja.

Alapítványunk tagjai:

Alapító: Leskó János

Elnök: Béres Gábor parókus

A kuratórium további tagjai: Zimonyi Tamásné, Szarkáné Huszka Krisztina, Kulyassa József, Mokrai Attila

Segítőink: Leskó Miklósné, Leskó Jánosné

„Abaúj Kapuja” Alapítvány

Adószám: 18446892-1-05
Számlaszáma: 10700086-68421980-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Statisztikai száma: 18446892-9133-569-05
Az alapítvány székhelye: 3800 Szikszó, Katona József u. 11.

Alapító: LESKÓ JÁNOS

Az alapítvány célja:

Szikszón és környékén élő emberek testi-lelki-szellemi előrehaladásának szolgálata. Segíteni a Dél-Abaújban élő emberek hagyományainak, értékeinek felkutatásában, megőrzésében, továbbadásában. A Szikszói Görögkatolikus Parókia tevékenységének támogatása. Kapcsolat építése más régiókban is élő nemzeti kisebbségekkel, határon túli magyar és más nemzetiségű közösségekkel. Új görögkatolikus templomunk fenntartásának támogatása. Ezeknek a céloknak az érdekében a következő tevé-kenységeket végzi:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
Sport és sportesemények szervezése,
Szabadidős tevékenységek szervezése,
Környezetvédelem és arra nevelés,
Természetvédelem és arra nevelés,
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak és kicsinyek gondozása,
Gyermek- és ifjúságvédelem,
Hagyományok felkutatása, publikálása,
Hitéleti tevékenység támogatása,
Közösségi élet feltételeinek biztosítása,
Állandó értékek megvalósításának támogatása,
Kulturális tevékenység,
Kulturális örökség megőrzése,
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Tudományos tevékenység, kutatás,
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel való tevékenység,
Határon túli magyarsággal való kapcsolat építése,
Együttműködés határon túli más nemzeti közösségekkel.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány nonprofit, így gazdálkodása közben jelentkező eredményét nem osztja fel, hanem a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, s nem is támogathat politikai pártokat.

Az alapítvány Kuratóriumának tagjai
Elnök: Béres Gábor
Tagok: SZARKÁNÉ HUSZKA KRISZTINA, LESKÓ JÁNOS
Az alapítvány Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának tagjai
Elnök: KULYASSA JÓZSEF
Tagok: MOKRAI ATTILA, ZIMONYI TAMÁSNÉ
Az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele:
14.Pk.2161/2004/4. 2005. február 1.

Új nyomtatványon kell nyilatkozni az adónk 1 + 1 %-ának felajánlásáról.

0853-D nyomtatványon fel kell tüntetni a nevünket és az adószámunkat, valamint a kedvezményezett adószámát és a kedvezményezett egyház technikai számát.

Abaúj Kapuja Alapítvány adószáma: 18446892-1-05
Magyar Katolikus Egyház
0011