A Szikszói Görögkatolikus Parókia régmúltja
A mi egyházközségünk a kerület második legfiatalabb parókiája, de maga az egyházközség nem 1928-ban alakult, hanem sokkal régebben. Mátyás király idejében, 1458-ban már tudunk Sixóról, ahol főesperesség van tizenkét hozzátartozó parókiával. A 16. században Szikszó a felvidéki reformáció egyik központja volt, s ez megtette hatását a helyben lévő katolikus egyházközségekre. A virágzó egyházközség az 1686-1747 közötti időben beolvadt a környező egyházközségekbe: a szomszédos Pálfalába és a római katolikus egyházközségbe. Az újbóli önállósodás és életre kelés 1928-tól a mai napig tart.

(Dr. Farkas József kutatása nyomán)

A Szikszói Görögkatolikus Parókia a 20. században
1928-1945
1928-ban a Piac téren egy magtárépületet átalakítottak iskolakápolnává, megteremtve ezzel a Szent Liturgiák végzésének méltó helyét Szikszón. Ebben az időben állandó parókusa még nincs az egyházközségnek, de az itt dolgozó és a rövid ideig itt lakó papok – hitoktató, hittanfelügyelő, h. lelkész – gondját viselik a szikszói iskolának és a szikszói híveknek.

1945-1948
A háború utáni években az újjáépítés és az élet normalizálása a legnagyobb munka. A kápolna berendezését újra össze kell szedni, mert szinte semmi nem maradt az elvonuló seregek pusztítása miatt: oltárkészítés maradékokból, oltárkép az érsek úr kápolnájából, anyakönyvek újraírása, terítő, miseruha iskolai felszerelések beszerzése,. Mire azonban rendeződött minden, állami parancsra bezárták az iskolát, s kápolna épületét kellett megmenteni az elvételtől.

1948-1997
A válságos időszakban parókust kapott az egyházközség Petrassevich István személyében. Az ő parókusságának 49 évben fontos dolgok történtek az egyházközség életében. Az iparosodás évtizedeiben a hegyek között lévő falvakból sokan telepedtek be Szikszóra. Az egész Exarchátus nagyobbik része Miskolcra és a Miskolcot gyűrűként körülölelő településekre költözött. A Szikszóra költözött hívek évtizedenként új lendületet adtak, s az egyházközség meg-megújult. Kibővítették a kápolnát, ikonosztázt készítettek, az asszonyok gyűjtéséből új miseruhák és terítők készültek, rendszeressé váltak a zarándoklatok Máriapócsra és néhány más búcsújáró helyre…

1997-1998
A sokáig Szikszón szolgáló és nyugdíjba vonuló Petrassevich István parókus úr után egy évig a felsővadászi parókus – Kocsis István atya – látta el a szikszói hívek szolgálatát. Fiatalos lendülete és szorgalma fellendítette a vallásos életet: új szertartások bevezetése énektanulásokkal, több hittanos gyermek felkeresése…

1998-2000
A rövid ideig, de lelkiismeretesen szolgáló Kocsis István atya után új parókust kapott az egyházközség. Fedor Péter atya új hittanfoglalkozásokat indított el fiataloknak és felnőtteknek. Az iskolai hittanosok és a fiatalok egyre többet túráztak együtt, nagyszerű táborokat rendeztek. Elkezdődött egy egyházközségi újság – a Szikszói Görög Gondolatok – kiadása. Görög kezdeményezésre városunkban is elkezdődtek az ökumenikus imádságok januárban és novemberben. A város és környéke televíziójában rendszeressé váltak a görög készítésű műsorok. Lassan a város lakói megtanulták, hogy bár csak a harmadik legnagyobb a görögkatolikusok egyházközsége, de programjaik révén nagy helyük van a város életében.

A Szikszói Görögkatolikus Parókia a 21. században
2001-2007
Az új évezred még fontosabbá tette a közösségek formálását és megtartását. A templomot felújították, új ikonokkal és lobogókkal díszítették. Az új parókia épület alagsorában hittanterem épült.

Parókiánk épülete

(Fotó: Moldvánné Kovács Réka)

2018-ban a parókia épülete is megújult. Új külsőt kapott, emellett a teljes tetőszerkezet, a külső nyílászárók, valamint a fűtési rendszer is korszerűbb lett. Napelemek és napkollektorok teszik energiahatékonyabbá a fenntartását.

Új templomunk felszentelése

Hosszú szünet után, 2010-ben ismét elindul a templomépítés. Hosszú, fáradságos munka után végre elérkezett a várva várt pillanat. 2017. szeptember 9-én, az Istenszülő születésének tiszteletére szentelték fel a szikszói görögkatolikusok új templomát. A szertartást Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök végezte.

Szikszó görögkatolikus papjai
(Dr. Farkas József kutatása nyomán)

Kb. 1780-tól Görögkatolikus Parókiánk a Munkácsi püspökséghez tartozott, a Borsodi Esperesi Kerületben, a sajópálfalai parókia filiája (leányegyháza) volt. Ekkor papjai:

1801-1803 Tomacsek Mihály
1803-1810 Boksay András
1810-1815 Tomacsek Antal
1815 Peller János adminisztrátor
1815-1828 Hodermarszky József
1828(?)-1833 (?) Hubay János (?)

1833-tól az Eperjesi egyházmegyéhez tartozott parókiánk, a Csereháti Esperesi Kerületben, a homrogdi parókia filiája volt. Ekkor papjai:

1833-1841 Gerbery Mihály
1844-1846 Tometsek Antal adminisztrátor
1851-1857 Ladomérszky Sándor
1861-1873 Duzbay József
1876 Lipcsey Mihály
1878 Artim János
1889-1898 Hodobay András
1903-1908 (?) Mocsáry András

1920-1928: Hajdúdorogi Egyházmegye, Miskolci Apostoli Adminisztratúra, Csereháti Esperesi Kerület, Ináncs filiája.

1922-1927 Krenyitzky József csobádi parókus

1928 a Szikszói görögkatolikus kápolna szentelése, a parókia újraalapításának kezdete.

1928-1935 Mincsik Emil ináncsi parókus, szervezőlelkész
1936 Gulovics Andor
1940 Gajdos Mihály helyi segédlelkész
1945 Petrássevics Miklós
1948-1997 Petrássevich István
1997-1998 Kocsis István
1998-2009 Fedor Péter
2009- 2020 Moldván Tibor

2020- Béres Gábor