Templomunk ikonosztázionja:

(az ikonokat festette: Dr. Janka Gábor atya)

(A fotókat köszönjük Leskó Dánielnek!)

2. Istenszülő Szűz Mária a gyermek Jézussal

Hálásan köszönjük az ikon örökbefogadását Prekop Viktornak és Családjának!

"Tebenned örvendez, malaszttal teljes, minden teremtmény. Az angyali rendek s az összes emberi nem. Te, megszentelt hajlék, lelki édenkert s a szüzek dicsérete, kitől megtestesült az Isten, s gyermekszülött lett, bár öröktől Isten volt. Mert a te méhedet égi trónná alkotta, s bensődet a mennyeinél ékesebbé tette." (Kathizmálion, 8. hang) Ikonunk az "Odigitria" ("Hodégétria", Útmutató) típusu ikon. Az Istenszülő az "útmutató". Az Istenszülő az ikonon úgy látható, amint bal karján tartja a Gyermeket, s jobbjával Krisztusra mutat. Egyenesen a szemlélő felé fordul. Ez az ikon szigorú és magasztos ábrázolás, melyen a gyermek Krisztus istensége különösen hangsúlyosan jelenik meg. Jézus jobbjával áldást ad, baljában tekercset tart. A Hodigitria-típusnak megfelelően Isten anyja sötétvörös maphorionban (fátyol, sál), Jézus fehér, apró-mintás khitont (ókori görög öltözék), fölötte vörös-arany himationt (felső ruhadarab a régi görögöknél, amely legalább a térdig ért) visel. A Hodigitria típusú Istenszülő-ikon krisztológiai dogmát fogalmaz meg képi nyelven. Jézus Krisztus, az örök Isten, valóságos emberré lett Szűz Máriától. A Hodigitria típusú ikonon az Istenszülő egyik kezével Jézusra, szent Fiára mutat. Útmutató. Isteni Gyermekére, a megtestesült Isten Fiára mutat Mária, tehát arra, aki azt mondta magáról: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." Majd pedig folytatta: "Senki sem juthat az Atyához, csak énáltalam".(Jn 14,6) Az Istenszülő tehát az Atyához, a mennyei dicsőségbe, az üdvösségbe, az ember örök céljába vezető utat mutatja meg. Amint a kánai menyegzőn mondja: "Tegyétek, amit mond"(Jn 2,6). Kézmozdulatával és szavával is Jézusra mutat. Az Istenszülő arca édesanyai arc, ugyanakkor Mária az Anyaszentegyház képe is, amely az eljövendő üdvösséget hordozza. Tekintete az édesanyai szeretetről beszél; szemei pedig a végtelenre nyílnak, minden emberre figyelnek, minden fiának sorsát követik. Semmi sem tudja akadályozni ezt a figyelő tekintetet, amely által anyai gondoskodó szeretete nyilvánul meg.

Forrás: Ivancsó István: Ikon és liturgia (18) - Istenszülő - Nyíregyháza 2000.

 

Kérem, hogy ajánlja adója 1%-át

Szikszói Görögkatolikus Parókia, Abaúj Kapuja Alapítványa számára!

Ezzel hozzájárul

az új görögkatolikus templomunk további szépítéséhez!


Cím:

3800 Szikszó, Katona József u. 11.


Számlaszám:

10700086-68421980-51100005


Adószám:

18446892-1-05


 Események

 

< 2019 >
Április
«
»
  • Nincs esemény

I.  Szikszói görögkatolikus templomi koncert